PGD - NẮM GIỮ - Quý 1/2012 Biên lợi nhuận giảm, cầu yếu - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-06-13T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
PGD là nhà cung cấp khí bằng đường ống duy nhất dành cho các nhà máy tại các khu công nghiệp bằng cách mua lại khí từ công ty mẹ là Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS), nhà cung cấp khí tự nhiên độc quyền tại Việt Nam. Sản phẩm duy nhất của PGD là khí khô. Khí được cung cấp qua đường ống đến các nhà máy chủ yếu được lấy từ bể Cửu Long. Khí ẩm được xử lý tại Nhà máy xử lý khí Dinh Cố (GPP) và được phân phối bằng đường ống đến Nhà máy đạm Phú Mỹ và các nhà máy trong khu công nghiệp.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
PGD