PDR - NẮM GIỮ - Giảm giá mục tiêu, vẫn khuyến nghị GIỮ - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2010-12-09T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Căn cứ trên những kết quả ghi nhận được và tình hình thị trường hiện tại, chúng tôi giảm giá mục tiêu từ 41.000 đồng xuống 34.500 đồng sau khi thực hiện báo cáo phân tích lần đầu cho PDR vào ngày 28/7/2010 và vẫn khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu này.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
PDR