PC1 [PHTT +0,0%] - Backlog tăng mạnh nhưng định giá ở mức hợp lý - Cập nhật
  • 2024-03-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 2% giá mục tiêu cho CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) nhưng hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu PC1 đã tăng 13% trong 4 tháng qua. 

- Chúng tôi tăng nhẹ giá mục tiêu do chúng tôi tăng 1% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028, chủ yếu được thúc đẩy bởi dự báo lợi nhuận cao hơn của chúng tôi cho mảng xây lắp điện và sản xuất cột thép trong giai đoạn này. Những yếu tố này bù đắp cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 thấp hơn của chúng tôi cho mảng phát điện và Khu công nghiệp (KCN) Nomura dựa trên KQKD năm 2023 thấp hơn dự kiến. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ tăng gấp 4 lần so với mức cơ sở thấp của năm 2023. Điều này chủ yếu đến từ (1) doanh thu từ mảng xây lắp điện tăng gần gấp đôi YoY, (2) 107 tỷ đồng đóng góp lợi nhuận từ 30% cổ phần tại KCN của Western Pacific so với không có lợi nhuận vào năm 2023, (3) KQKD cả năm của nhà máy niken và (4) chi phí tài chính giảm YoY do lãi suất và lỗ tỷ giá thấp hơn.  


Powered by Froala Editor