PC1 [KHẢ QUAN +14,3%] - Lợi nhuận dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025 nhờ mảng xây lắp điện - Cập nhật
  • 2024-05-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 14,3% giá mục tiêu cho CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ việc chúng tôi tăng 0,6% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (thay đổi tương ứng -11%/-2%/-3%/+1%/+7%, trang 4), giải ngân vốn XDCB cho mảng điện gió dự kiến sẽ thấp hơn trong năm 2025/26 và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025. 

- Dự báo lợi nhuận cao hơn của chúng tôi đến từ việc chúng tôi tăng 23% dự báo lợi nhuận cho mảng niken, tăng 20% dự báo lợi nhuận cho mảng sản xuất trụ điện và tăng 1% dự báo lợi nhuận cho công ty liên kết mà PC1 sở hữu 30% cổ phần - khu công nghiệp Western Pacific – dựa trên KQKD quý 1. Những yếu tố này bù đắp cho khoản lỗ tỷ giá dự kiến cao hơn trong năm 2024 của chúng tôi và lợi nhuận thấp hơn từ mảng xây lắp điện cũng như hoạt động thương mại của nhà máy điện gió 300MW bị trì hoãn từ năm 2026/27 sang năm 2027/28. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ tăng gần gấp 4 lần so với mức cơ sở thấp của năm 2023. 


Powered by Froala Editor