NLG [KHẢ QUAN +10,6%] - Kỳ vọng doanh số bán hàng tiếp tục phục hồi trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-02-16T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) và điều chỉnh tăng 5,6% giá mục tiêu lên 43.300 đồng/CP. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (i) doanh số bán hàng tại dự án Southgate và Akari City Giai đoạn 2 cao hơn dự kiến trong quý 4/2023, giúp dòng tiền vào nhanh hơn so với dự báo trước đó của chúng tôi và (ii) định giá cao hơn cho dự án Hải Phòng khi chúng tôi áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, so với phương pháp P/B trước đây. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 13% YoY lên 549 tỷ đồng, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng chưa ghi nhận lớn vào cuối năm 2023 (chủ yếu là lượng bàn giao tại dự án Southgate) và ghi nhận chuyển nhượng cổ phần tại dự án Paragon. Chúng tôi điều chỉnh giảm 15% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 chủ yếu do điều chỉnh giảm lượng bàn giao của dự án Mizuki Park sau khi dự án này được ghi nhận bàn giao nhanh hơn dự kiến vào quý 4/2023. Chúng tôi điều chỉnh tăng nhẹ 4% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 chủ yếu do điều chỉnh thời gian bàn giao.  

- Doanh số bán hàng năm 2023 của NLG là 4,0 nghìn tỷ đồng và vượt dự báo của chúng tôi là 2,8 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là do doanh số bán hàng tại dự án Southgate quý 4/2023 cao hơn dự kiến. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ hồi phục mạnh trong năm 2024, đạt mức 5,6 nghìn tỷ đồng (+40% YoY), trong đó dự án Southgate đóng góp 37%, dự án Mizuki Park đóng góp 22%, dự án Cần Thơ đóng góp 16% và dự án Izumi City đóng góp 16%. 

- Rủi ro: Mở bán giai đoạn mới tại các dự án trọng điểm chậm hơn dự kiến. 


Powered by Froala Editor