NKG – Lợi nhuận phục hồi tích cực trong quý 1/2024, kế hoạch thận trọng cho năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ & KQKD
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Thép Nam Kim (NKG) vào ngày 26/4, và NKG cũng công bố KQKD quý 1/2024 trong ngày này với doanh thu thuần đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+19% QoQ, +21% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 150 tỷ đồng (+569% QoQ, và cao hơn so với khoản lỗ 49 tỷ đồng trong quý 1/2023). Nhìn chung, chúng tôi thấy rằng kế hoạch của công ty khá thận trọng so với KQKD quý 1. Hơn nữa, chúng tôi cũng nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo trước đó do doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 chỉ hoàn thành 21% và 18% dự báo tương ứng của chúng tôi (cập nhật lần cuối vào ngày 22/2/2023). Những ghi nhận chính của chúng tôi như sau:

1. KQKD quý 1/2024:

Kết quả doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu xuất khẩu phục hồi: NKG báo cáo doanh thu thuần tăng 19% QoQ và 21% YoY, nhờ doanh thu từ xuất khẩu tăng mạnh (40% QoQ, 75% YoY) bù đắp cho doanh số bán hàng yếu tại thị trường trong nước (-11% QoQ, -29% YoY). Xuất khẩu chiếm 70% tổng doanh thu trong quý 1/2024, cao hơn so với mức 60% trong quý 4/2023 và 49% trong quý 1/2023.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể: Quý 1/2024 ghi nhận biên lợi nhuận gộp đạt 10,7% (+460 điểm cơ bản QoQ, +760 điểm cơ bản YoY). Chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh là do (1) sản lượng bán hàng cao hơn giúp giảm giá vốn trên mỗi đơn vị hàng bán và (2) chênh lệch lớn hơn giữa giá tôn mạ và giá HRC đầu vào. Trong quý 1/2024, giá HRC đầu vào gần như không đổi trong bối cảnh nhu cầu xây dựng từ Trung Quốc chững lại. Ngược lại, giá bán trung bình đầu ra được hưởng lợi từ nhu cầu xuất khẩu của NKG phục hồi, đặc biệt là nhu cầu từ các thị trường cao cấp như Mỹ và châu Âu, nơi có giá bán trung bình cao.

Chúng tôi nhận thấy rằng mức cải thiện 460 điểm cơ bản QoQ trong biên lợi nhuận gộp trong  quý 1/2024 của NKG lớn hơn mức cải thiện 160 điểm cơ bản QoQ của HSG (chi tiết trong Báo cáo KQKD quý 2/2024 của HSG), mà chúng tôi cho là do chiến lược của NKG tập trung nhiều hơn vào phục vụ các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, nơi có giá bán trung bình cao hơn thị trường trong nước. Chiến lược bắt nguồn từ việc NKG muốn tránh cạnh tranh trực tiếp trong nước với HSG, do HSG đã thống trị thị trường trong nước nhờ mạng lưới rộng khắp toàn quốc gồm 550 cửa hàng bán lẻ mang thương hiệu HSG (tính đến cuối năm 2023).

Chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) tăng so với cùng kỳ do giá cước vận chuyển cao hơn: Chi phí SG&A trong quý 1/2024 tăng 64% QoQ và 177% YoY. Mặc dù NKG không công bố chi tiết các đầu mục chi phí liên quan đến SG&A trong báo cáo tài chính quý 1/2024 (do NKG chỉ cung cấp bảng phân tích SG&A trong báo cáo tài chính được kiểm toán giữa năm và cuối năm), chúng tôi cho rằng chi phí SG&A tăng mạnh là do giá cước vận tải toàn cầu tăng trong thời gian gần đây, do căng thẳng Biển Đỏ và hạn hán nghiêm trọng ở kênh đào Panama. Chúng tôi lưu ý rằng chi phí vận chuyển chiếm khoảng 75%-85% tổng chi phí SG&A của NKG trong 3 năm qua.

LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 tích cực, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo của chúng tôi: LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 tăng 569% QoQ, nhờ doanh thu bán hàng và biên lợi nhuận gộp phục hồi mạnh mặc dù chi phí SG&A tăng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo của chúng tôi do doanh thu thuần và lợi nhuận quý 1 chỉ đạt 21% và 18% dự báo trước đây của chúng tôi.

KQKD quý 1/2024 của NKG

Tỷ đồng

Q1 

2023

Q4 

2023

Q1 

2024

QoQ

YoY

Dự báo 2024 cũ

KQ Q1/ dự báo 2024 cũ

Doanh thu thuần

4.375

4.459

5.291

19%

21%

25.679

21%

Lợi nhuận gộp

138

273

567

108%

312%

2.477

23%

Chi phí SG&A

-117

-198

-324

64%

177%

-1.425

23%

Lợi nhuận từ HĐKD

21

75

243

224%

1.080%

1.052

23%

  - Thu nhập tài chính

57

43

66

51%

14%

266

25%

  - Chi phí tài chính

-128

-89

-121

37%

-5%

-344

35%

Lãi/lỗ ròng khác

0

0

0

-100%

N.M.

0

N.M.

LNTT

-49

30

188

518%

N.M.

974

19%

LNST sau lợi ích CĐTS

-49

22

150

569%

N.M.

826

18%

Biên lợi nhuận gộp

3,1%

6,1%

10,7%

 

 

9,6%

 

Chi phí SG&A/doanh thu

2,7%

4,4%

6,1%

 

 

5,5%

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD

0,5%

1,7%

4,6%

 

 

4,1%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS

-1,1%

0,5%

2,8%

 

 

3,2%

 

Nguồn: NKG, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 22/02/2023).

Kế hoạch lợi nhuận thận trọng cho năm 2024: Ban lãnh đạo đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu là 21 nghìn tỷ đồng (+13% YoY) và LNTT là 420 tỷ đồng (+137% YoY). Mặc dù kế hoạch doanh thu năm 2024 của NKG là hợp lý do kết quả quý 1 đã đạt được 25% kế hoạch cả năm, nhưng LNTT năm 2024 trông thận trọng do công ty đã đạt được 45% mục tiêu lợi nhuận cả năm trong quý đầu tiên. So với dự báo trước đây của chúng tôi, quan điểm của ban lãnh đạo cũng thận trọng, được trình bày chi tiết trong bảng sau.

Kế hoạch năm 2024 của NKG

 

2023

Kế hoạch 2024

YoY

Dự báo 2024 cũ

Kế hoạch 2024/dự báo 2024

Q1

2024

KQ Q1/kế hoạch 2024

Sản lượng bán

(nghìn tấn)

861

1.000

16%

961

104%

N/A

N/A

Doanh thu gộp (tỷ đồng)

18.621

21.000

13%

25.712

82%

5.316

25%

LNTT (tỷ đồng)

177

420

137%

973

43%

188

45%

Nguồn: NKG, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 22/02/2023).

2. Các ghi nhận khác tại ĐHCĐ:

Kế hoạch mở rộng nhà máy Nam Kim Phú Mỹ (NKPM): ĐHCĐ năm 2024 thông qua kế hoạch sửa đổi của NKG để xây dựng nhà máy NKPM mới. Theo kế hoạch cập nhật, cơ sở này sẽ có tổng công suất hàng năm là 800.000 tấn sản phẩm tôn mạ, với tổng yêu cầu vốn đầu tư XDCB là 4,5 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn cho dự án sẽ bao gồm 30% vốn chủ sở hữu, tương đương 1.350 tỷ đồng và 70% nợ, tương đương 3.150 tỷ đồng. NKG đã đóng góp 500 tỷ đồng cho dự án tính đến cuối quý 1/2024. Ban lãnh đạo dự kiến dự án sẽ được khởi công xây dựng từ quý 2/2024 và nhà máy sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

Trước đó, NKG dự định phát triển nhà máy theo 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn cần 1,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư XDCB và được thiết kế để bổ sung thêm 400.000 tấn tôn mạ hàng năm trong mỗi giai đoạn. Tuy nhiên, kế hoạch sửa đổi sẽ hợp nhất cả ba giai đoạn, và do đó nhà máy sẽ chỉ đi vào sản xuất sau khi được hoàn tất xây dựng vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026 mà không bị chia thành ba giai đoạn như trước. Tổng công suất điều chỉnh giảm xuống còn 800.000 tấn/năm so với kế hoạch ban đầu là 1,2 triệu tấn/năm. NKG chưa chia sẻ thêm lý do cụ thể về việc thay đổi kế hoạch xây dựng nhà máy NKPM.

Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tài trợ cho kế hoạch xây dựng NKPM: Để tài trợ cho phần vốn chủ sở hữu trong việc xây dựng nhà máy NKPM, ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch huy động 1,6 nghìn tỷ đồng của NKG từ việc phát hành quyền mua 187 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu (so với giá đóng cửa ngày 26/4 là 21.900 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu, với mục tiêu tối thiểu là tỷ lệ đăng ký đạt 70%. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dành để tài trợ cho việc xây dựng nhà máy Phú Mỹ. Chúng tôi lưu ý rằng, nếu tỷ lệ đăng ký mua không đạt 70%, đợt phát hành sẽ được coi là không thành công và số tiền thu được sẽ được hoàn trả cho cổ đông đã đăng ký mua, xét theo tài liệu ĐHCĐ năm 2024 của NKG và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Việc phát hành quyền dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2024 và/hoặc 2025, và ngày phát hành cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, tùy thuộc vào điều kiện của thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu thưởng: ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:20 của NKG (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu thưởng). Nguồn vốn tài trợ cho việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2023. Việc phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến diễn ra đồng thời với đợt phát hành quyền mua nói trên.

Phương án ESOP năm 2024: ĐHCĐ thông qua việc phát hành 2,5 triệu cổ phiếu (tương đương 0,95% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo kế hoạch ESOP năm 2024. Thời gian hạn chế giao dịch là 1 năm đối với 50% số cổ phiếu phát hành và 2 năm đối với 50% còn lại.

Cổ tức: NKG sẽ không trả cổ tức cho lợi nhuận năm 2023 để tập trung nguồn lực tài trợ cho việc xây dựng nhà máy NKPM.

Powered by Froala Editor