Ngành Nước - Trì hoãn tăng giá nước, lợi nhuận dự kiến tăng mạnh từ năm 2025
  • 2024-04-15T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Chúng tôi lần lượt giảm 2% và 3% dự báo sản lượng nước thương phẩm giai đoạn 2024-2028 cho Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) và CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM), dựa trên KQKD năm 2023 thấp hơn nhẹ so với dự kiến. Vào năm 2023, kết quả sản lượng nước thương phẩm của BWE hoàn thành 99% dự báo của chúng tôi trong khi kết quả sản lượng nước thương phẩm của TDM hoàn thành 98% dự báo của chúng tôi. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo sản lượng nước thương phẩm của cả 2 công ty tăng trưởng 5% dựa trên kế hoạch của ban lãnh đạo và việc chúng tôi kỳ vọng kinh tế Việt Nam và tỉnh Bình Dương lần lượt phục hồi 6.5% và 8.0%, hỗ trợ nhu cầu nước.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm thấp hơn đáng kể, đạt 10-11%/năm trong giai đoạn 2025-2028 so với mức tăng trưởng 17-30% mỗi năm trước dịch COVID-19, chúng tôi tin rằng con số này là hợp lý khi so sánh với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và tỉnh Bình Dương so với mức trước dịch COVID-19. Từ năm 2025 trở đi, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng sản lượng nước thương phẩm trên tăng trưởng GRDP của tỉnh Bình Dương sẽ quay về mức bình thường là 1.3 so với mức trước COVID-19 là 1.8. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ thấp hơn này đến từ 1) tỷ trọng của các ngành công nghệ cao dự kiến tăng so với các ngành công nghiệp truyền thống (các ngành sử dụng nhiều nước) và 2) xu hướng chuyển đổi sang lĩnh vực dịch vụ. Do đó, chúng tôi dự báo rằng sản lượng nước thương phẩm sẽ tăng 10% YoY trong năm 2025 và tăng 11% YoY trong giai đoạn 2026-2028 (so với mức trung bình trước dịch COVID-19 là 17%) đối với BWE. Trong khi đó, chúng tôi dự báo sản lượng nước thương phẩm của TDM sẽ tăng 10% YoY trong năm 2025 và tăng 11% YoY trong giai đoạn 2026-2028 so với mức 20%-30% trước dịch COVID-19. Chúng tôi tin rằng các mức tăng trưởng này là hợp lý vì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2024-2025 dự kiến sẽ dao động từ 6.5% đến 7% (so với mức khoảng 7% trước COVID-19) và Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu GRDP đạt 8-10% trong 5 năm tới (so với mức khoảng 9% trước COVID-19).


Powered by Froala Editor