Ngành Năng lượng – Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII – Nhận định nhanh
  • 2024-04-02T00:00:00
  • Báo cáo ngành
  • Chính phủ ban hành Quyết định số 262 quy định chi tiết công suất điện tái tạo cho từng tỉnh và khu vực cụ thể. Trong đó, công suất điện gió trên bờ bổ sung và điện gió ngoài khơi theo kế hoạch lần lượt đạt 17.894 MW và 6.000 MW vào năm 2030. Miền Trung sẽ là khu vực dẫn đầu cả nước với công suất điện gió trên bờ và ngoài khơi lần lượt chiếm 47% và 41% công suất quy hoạch cả nước.
  • Tiềm năng xuất khẩu điện được xác định ở mức 5.000-10.000MW. Sản lượng điện từ hydro ước tính khoảng 5.000MW. Xây dựng 2 trung tâm công nghiệp và dịch vụ điện tái tạo, một tại miền Bắc (khoảng 2.500MW) và một tại Nam Trung Bộ và miền Nam (khoảng 3.500MW).

Hình 1: Công suất điện tái tạo bổ sung theo khu vực

MW

Điện gió trên bờ

Điện gió ngoài khơi

Điện mặt trời lắp mái

Điện sản xuất từ rác

Miền Bắc

3.816

2.500

927

424

Miền Trung

8.360

2.500

565

274

    Bắc Trung bộ

1.948

0

231

127

    Trung bộ 

1.229

500

168

60

    Tây Nguyên

3.062

2.000

32

21

    Nam Trung bộ

2.121

0

136

66

Miền Nam

5.720

1.000

1.109

414

Tổng cộng

17.894

6.000

2.600

1.112

Nguồn: Quyết định số 262 & Vietcap

Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ có tác động tích cực nhẹ đối các cổ phiếu năng lượng tái tạo bao gồm TV2, REE, HDG, PC1 & GEX với các dự án ngắn hạn cụ thể được liệt kê trong Hình 2. REE có công suất bổ sung ngắn hạn lớn nhất (khoảng 150MW), tiếp theo là HDG (70MW), PC1 (43MW) và TV2 (khoảng 20MW, được điều chỉnh theo tỷ lệ sở hữu). Đặc biệt, đối với nhà máy nhiệt điện than Sông Hậu 2 của TV2, nhà máy này vẫn đang trong quá trình khởi công và dự kiến hoàn tất thu xếp tài chính vào tháng 6/2024. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận của TV2 từ dự án nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn III và nhà máy điện gió An Đông 1 mà TV2 cho biết có khả năng sở hữu 25% cổ phần. Chúng tôi cũng nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 của REE, với đóng góp lợi nhuận từ nhà máy thủy điện Trà Khúc 2 - 30MW, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Về HDG, việc phát nhà máy điện gió 7A giai đoạn II trong ngắn hạn cho thấy tiềm năng tăng nhẹ so với dự báo lợi nhuận của chúng tôi.

Tác động tích cực nhẹ đối với POW: Kế hoạch thực hiện dự kiến nhà máy Nhơn Trạch 3&4 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 & 2025, sớm hơn một chút so với dự báo của chúng tôi.

Tác động tích cực nhẹ đối với các cổ phiều dầu khí: Kế hoạch thực hiện này cũng đặt mục tiêu thời gian vận hành thương mại (COD) của Ô Môn II,III & IV vào các năm 2027/2030/2028 để sử dụng nguồn khí từ Lô B. Điều này củng cố dự báo của chúng tôi về khả năng nhận đuọc quyết định đầu tư cuối cùng đầy đủ cho Lô B trong nửa đầu năm 2024, từ đó hỗ trợ tích cực cho PVS, PVD và GAS.

Chúng tôi xem kế hoạch thực hiện này là một diễn biến tích cực tiếp theo của ngành điện sau khi chu kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện dân dụng được rút ngắn từ 6 tháng xuống 3 tháng. Chúng tôi kỳ vọng một cơ chế định giá mới hợp lý cho ngành năng lượng tái tạo sẽ được ban hành vào nửa cuối năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện tái tạo phục hồi mạnh mẽ. Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho TV2, khuyến nghị KHẢ QUAN cho REE & HDG, POW và khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho PC1 & GEX.

Hình 2: Các dự án điện tái tạo theo công ty

Mã 

Dự án

Công suất (MW)

COD

TV2

 

Trang trại điện gió Tân Thuận giai đoạn 3 (tiềm năng 25% cổ phần)

25

2023-2025

 

Trang trại gió An Đông 1 (Cà Mau)

50

2023-2025

REE

Trang trại điện gió V1-3 giai đoạn II (Trà Vinh)

48

2023-2025

 

 

Trang trại điện gió V1-5 & V1-6 giai đoạn II (Trà Vinh)

80

2023-2025

 

Thủy điện Trà Khúc 2 (Quảng Ngãi)

30

2025

 

Trang trại điện gió ngoài khơi

1.800

Chưa xác định

HDG

Trang trại điện gió Phước Hữu (Ninh Thuận)

50

2023-2025

 

Trang trại điện gió 7A giai đoạn II (Ninh Thuận)

21

2023-2025

PC1

Thủy điện Bảo Lạc A (Cao Bằng)

30

2026-2030

 

Thủy điện Thượng Hà (Cao Bằng)

13

2026-2030

GEX

Sóc Trăng

1.000 

Chưa xác định

Nguồn: Quyết định số 262 & Vietcap

Powered by Froala Editor