Ngành Bất động sản Nhà ở - Doanh số bán hàng dự kiến cải thiện trong năm 2024
  • 2024-05-29T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Tóm tắt KQKD quý 1/2024 

Các chủ đầu tư bất động sản (BĐS) nhà ở (VHM, KDH, NLG và DXG) ghi nhận lợi nhuận quý 1/2024 thấp, do ghi nhận bàn giao/giao dịch bán buôn giảm so với cùng kỳ (chủ yếu do yếu tố thời điểm ghi nhận bàn giao tại các dự án cụ thể) và/hoặc biên lợi nhuận từ HĐKD giảm. Ngược lại, công ty môi giới BĐS DXS ghi nhận mảng môi giới của công ty cải thiện mạnh YoY/QoQ trong quý 1/2024. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết trong Báo cáo KQKD quý 1/2024 của chúng tôi cho từng công ty. 

Những thay đổi chính trong dự báo

Dự báo doanh số bán hàng năm 2024/25: Nhìn chung, chúng tôi duy trì dự báo doanh số bán hàng năm 2024/25 cho VHM và KDH. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo doanh số bán hàng năm 2024 cho NLG và DXG nhưng duy trì dự báo doanh số bán hàng năm 2025.  (Chi tiết tại Hình 4)

Dự báo lợi nhuận trong năm 2024/25: Chúng tôi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 cho VHM, và điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS trong năm 2025. Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25 cho KDH, NLG, DXG và DXS (chi tiết tại Hình 3). Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng lợi nhuận của KDH, NLG, DXG và DXS trong năm 2024/25 sẽ tăng trưởng so với mức cơ sở thấp vào năm 2023, tuy nhiên chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của VHM sẽ giảm YoY do ghi nhận doanh số bán buôn dự kiến thấp hơn so với năm 2023. (Chi tiết tại Hình 5)


Powered by Froala Editor