MWG [MUA +24,5%] - BHX dự kiến đóng góp lợi nhuận bền vững cho cả năm 2025 - Cập nhật
  • 2024-03-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 10% và duy trì khuyến nghị MUA cho CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG). Chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng của MWG trong việc tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với bán lẻ thực phẩm hiện đại từ những người tiêu dùng ngày càng coi trọng chất lượng hơn nhờ thế mạnh về thực phẩm tươi sống.

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do mức tăng 38% trong định giá của chúng tôi cho BHX. Điều này là do chúng tôi nâng dự báo tổng thu nhập thuần giai đoạn 2024-2032 của BHX thêm 12%, được thúc đẩy bởi  dự báo mở rộng cửa hàng mới cao hơn trong giai đoạn 2026 – 2031. Chúng tôi cũng giảm tỷ lệ chiết khấu của BHX 100 điểm cơ bản xuống 14% (phù hợp với chi phí vốn chủ sở hữu chúng tôi áp dụng cho định giá đối với TGDĐ & ĐMX). Điều này phản ánh sự tin tưởng của chúng tôi vào khả năng của BHX tạo ra lợi nhuận dài hạn cho MWG sau năm 2024.

- Chúng tôi nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2025 của MWG thêm 2% do chúng tôi cho rằng TGDĐ & ĐMX sẽ đạt được hiệu quả hoạt động tốt hơn trong giai đoạn này, dựa theo kết quả đóng cửa cửa hàng cao hơn dự kiến trong năm 2023. Chúng tôi duy trì dự báo BHX sẽ ghi nhận lỗ ròng 280 tỷ đồng (-77% YoY) trong năm 2024 và lãi ròng 238 tỷ đồng trong năm 2025.

Powered by Froala Editor