MSN - NẮM GIỮ - Tiềm năng tăng trưởng đến từ các thương vụ M&A - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-08-24T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Tiềm năng tăng trưởng đến từ các thương vụ M&A: Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng phát triển của tập đoàn Masan (MSN) với giá mục tiêu 97.500 đồng, tăng 1% so với giá hiện tại. Chúng tôi định giá riêng từng lĩnh vực kinh doanh và dùng phương pháp Tổng các giá trị thành phần (SOTP) để xác định giá mục tiêu.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
MSN