MCM [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Cơ hội tăng thị phần, nâng cao biên lợi nhuận - Báo cáo Thăm Doanh nghiệp
  • 2024-01-16T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- CTCP Sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của MCM có khoảng 40 SKU, bao gồm sữa uống, sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác. 

- MCM trở thành công ty con của VNM (HOSE: VNM) – công ty sữa lớn nhất Việt Nam vào năm 2020. Từ đó, MCM đã có sự cải thiện đáng kể về biên LN gộp, từ 18-19% trong giai đoạn 2016-2019 lên mức trung bình 31,6% trong giai đoạn 2020-2022. 

- MCM có bảng cân đối kế toán lành mạnh với lượng tiền mặt dự trữ lớn, không có nợ và chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt cao với tỷ lệ DPS/EPS trung bình đạt 85,6% trong giai đoạn 2018-2022. 

- Doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2023 giảm 0,2% YoY, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng thấp từ các thị trường trọng điểm của MCM tại khu vực miền núi Miền Bắc. 


Powered by Froala Editor