LHG - Ngừng theo dõi
  • 2024-04-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi ngừng theo dõi cổ phiếu CTCP Long Hậu (HOSE: LHG) do bố trí lại nguồn lực nghiên cứu và phân tích. 

- Giá mục tiêu gần nhất của chúng tôi là 39.500 đồng/CP và khuyến nghị gần nhất là MUA, như đã phát hành trong Báo cáo Cập nhật ngày 30/01/2024.  

- Các dự báo và khuyến nghị trước đây của chúng tôi đối với cổ phiếu này sẽ không còn hiệu lực. 


Powered by Froala Editor