LHG [MUA +21,8%] - Lợi nhuận tăng trưởng mạnh vào năm 2024; vị thế tiền mặt mạnh mẽ - Cập nhật
  • 2024-02-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với CTCP Long Hậu (LHG) và tăng giá mục tiêu thêm 4% đạt 39.500 đồng/cổ phiếu.

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do giảm 5 điểm phần trăm mức chiết khấu định giá cho LHG xuống còn 20% sau khi khối lượng giao dịch của LHG cải thiện trong sáu tháng qua, bù đắp một phần bởi dự báo doanh số bán đất KCN của chúng tôi thấp hơn 24% cho giai đoạn 2024-2026. Việc điều chỉnh bán đất KCN giảm này là do (1) doanh số bán đất KCN năm 2023 chậm hơn dự kiến và (2) chiến lược bán hàng thận trọng của LHG, chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của chúng tôi trong trung hạn.

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng mạnh ở mức 31% YoY đạt 218 tỷ đồng do số lượng bàn giao đất KCN tăng đột biến đạt 4,0 ha so với mức thấp năm 2023 là khoảng 2,2 ha. 


Powered by Froala Editor