KQKD quý 4 Ngành Ngân hàng - Tín dụng tăng mạnh; chất lượng tài sản bắt đầu cải thiện
  • 2024-02-23T00:00:00
  • Báo cáo ngành
  • Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 13,7% trong năm 2023, trong đó gần 50% mức tăng trưởng được ghi nhận trong quý 4/2023. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục tập trung vào phân khúc doanh nghiệp trong quý 4/2023. Chúng tôi duy trì quan điểm về tăng trưởng tín dụng sẽ mạnh hơn trong năm 2024. 
  • Tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống năm 2023 nhìn chung phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng là 14%. Tỷ lệ CASA cải thiện đáng kể trong quý 4/2023. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm 2024. 
  • NIM tổng hợp năm 2023 của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi nhìn chung giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng đã tăng đáng kể so với quý trước. Tuy nhiên, NIM của một số ngân hàng vẫn giảm so với quý trước, có thể do việc giải ngân tín dụng diễn ra vào thời điểm cuối năm dẫn đến lợi suất tài sản sinh lãi thấp hơn. Trong năm 2024, chúng tôi vẫn kỳ vọng NIM sẽ tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Powered by Froala Editor