KDC - KHÔNG KN - Thúc đẩy tăng trưởng thông qua các sản phẩm thiết yếu - Cập nhật ĐHCĐ

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-04-25T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của KDC tố chức ngày 21/04/2012. Sau đây là một số thông tin chính từ ĐH: Lợi nhuận năm 2011 giảm do không còn đóng góp từ mảng bất động sản – Năm 2011 công ty đạt doanh thu 4.247 tỷ đồng (tăng 33% so với năm trước) và 279 tỷ đồng lợi nhuận ròng (giảm 57%). Nếu không tính khoản lợi nhuận 412 tỷ đồng từ việc bán lại dự án Sài Gòn Kim Cương thì tăng trưởng lợi nhuận năm 2011 là 11%.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
KDC