KBC – Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn dự báo của chúng tôi do lượng bàn giao đất KCN thấp hơn dự kiến – Báo cáo KQKD
  • 2024-01-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu  đạt 1,1 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 75 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 503 tỷ đồng trong quý 4/2022.
  • LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 của KBC tăng 31% YoY đạt 2,0 nghìn tỷ đồng, đạt 91% dự báo cả năm của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng việc triển khai các dự án KCN Tràng Duệ 3 và khu dân cư Phúc Ninh sẽ là yếu tố đóng góp chính cho dự báo lợi nhuận năm 2024.
  • Mảng KCN của KBC ghi nhận doanh thu tăng mạnh 8,0 lần trong năm 2023 lên 5,2 nghìn tỷ đồng (chiếm 93% tổng doanh thu) nhờ lượng bàn giao đất KCN tăng (khoảng 152 ha vào năm 2023 so với dự báo của chúng tôi là 162 ha và so với lượng bàn giao khoảng 19 ha vào năm 2022), chủ yếu đến từ KCN Quang Châu và KCN Nam Sơn Hạp Linh. KBC ghi nhận các hợp đồng đã ký với diện tích khoảng 185 ha vào năm 2023, tương ứng còn khoảng 33 ha đã ký hợp đồng nhưng chưa ghi nhận doanh thu vào cuối năm 2023 và có thể được ghi nhận trong các quý sắp tới.
  • Doanh thu nhà ở của KBC trong năm 2023 giảm 70% YoY xuống còn 105 tỷ đồng chủ yếu do dự án Khu Đô thị Tràng Duệ 3 ghi nhận lượng bàn giao thấp. KBC đang hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án khu dân cư Phúc Ninh và Tràng Cát.

KQKD năm 2023 của KBC

Tỷ đồng

Q4 

2022

Q4 

2023

YoY

2022

2023

YoY

Dự báo 2023

KQ 2023/ dự báo 2023

Doanh thu thuần

-338

1.094

N.M.

950

5.645

494%

6.313

89%

Lợi nhuận gộp

-295

488

N.M.

266

3.686

1287%

4.050

91%

Chi phí SG&A

-187

-229

22%

-510

-825

62%

-852

97%

LN từ HĐKD

-481

259

N.M.

-245

2.861

-1270%

3.198

89%

Thu nhập tài chính

105

162

54%

340

454

34%

363

125%

Chi phí tài chính

-155

-163

6%

-595

-450

-24%

-564

80%

Thu nhập thuần từ CTLK

-23

-13

N.M.

2.187

-11

N.M.

34

N.M.

Thu nhập thuần khác

-1

16

N.M.

10

11

12%

3

378%

LNTT

-555

260

N.M.

1.697

2.865

69%

3.034

94%

LNST sau lợi ích CĐTS

-503

75

N.M.

1.526

1.996

31%

2.181

91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên LN gộp

N.M.

44,6%

 

28,0%

65,3%

 

64,2%

 

Biên LN từ HĐKD

N.M.

23,7%

 

-25,7%

50,7%

 

50,7%

 

Biên LN ròng

N.M.

6,8%

 

160,6%

35,4%

 

34,5%

 

Nguồn: KBC, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 31/10/2023)

Powered by Froala Editor