IDV [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - KCN Sông Lô 2 dự kiến dẫn dắt tăng trưởng trong ngắn hạn - Báo cáo Công ty
  • 2024-02-23T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) là chủ đầu tư khu công nghiệp (KCN), quản lý 4 KCN tại miền Bắc với tổng diện tích 634 ha. 

- Nguồn doanh thu chính của IDV đến từ cho thuê đất KCN, chiếm 71% tổng doanh thu trong năm 2023, tiếp theo là dịch vụ xử lý nước thải (21%) và dịch vụ quản lý KCN (8%). 

- IDV dự báo LNST đạt 208 tỷ đồng vào năm 2028 – tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6% trong giai đoạn 2023-2028.

Powered by Froala Editor