IDC – Triển vọng lợi nhuận tích cực nhờ lượng backlog đáng kể - Báo cáo gặp gỡ NĐT
  • 2024-05-07T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Chúng tôi đã tham dự cuộc họp NĐT của Tổng Công ty IDICO (IDC) vào ngày 07/05 và dưới đây là những ghi nhận chính của chúng tôi:

* Doanh số cho thuê đất KCN: Trong quý 1/2024, doanh số cho thuê đất KCN của IDC đạt 26,2 ha thông qua các hợp đồng đã ký kết và các biên bản ghi nhớ (so với dự báo năm 2024 của chúng tôi là 145ha). Doanh số cho thuê đất tại các KCN Hựu Thạnh, Quế Võ 2 và Phú Mỹ 2 đạt lần lượt 12,1 ha, 12 ha và 2 ha trong quý 1/2024. Trong khi đó, doanh số cho thuê đất tại các KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng và Cầu Nghìn ở mức tối thiểu trong quý vì IDC vẫn đang đàm phán với các khách hàng tiềm năng. Công ty kỳ vọng doanh số cho thuê đất KCN sẽ tăng trong các quý tiếp theo và vẫn tự tin sẽ đạt được mức doanh số cho thuê đất KCN mục tiêu cho năm 2024 của công ty là 145 ha.  

* Bàn giao đất KCN: IDC đã bàn giao 34 ha trong quý 1/2024 (so với dự báo cho cả năm 2024 của chúng tôi là 110 ha), trong đó bao gồm (1) 30 ha từ doanh số cho thuê đất KCN đạt được trong năm 2023 và (2) 4 ha từ các hợp đồng mới trong quý 1/2024. Vì vậy, chúng tôi ước tính lượng backlog chưa ghi nhận tính đến cuối quý 1/2024 là khoảng 118 ha (96 ha từ các hợp đồng/biên bản ghi nhớ trong năm 2023 và 22 ha từ hợp đồng/biên bản ghi nhớ trong quý 1/2024), hỗ trợ triển vọng lợi nhuận trong các quý tiếp theo.

* Giá cho thuê: Giá cho thuê bình quân tăng nhẹ từ mức ~129 USD/m2 vào cuối năm 2023 lên ~134 USD/m2 vào cuối quý 1/2024. Trong đó, giá cho thuê tại KCN Hựu Thạnh và Quế Võ 2 đã lần lượt tăng thêm khoảng 5% và 14%, đạt ~156 USD/m2 và ~136 USD/m2. Ngoài ra, giá cho thuê tại KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, và Cầu Nghìn nhìn chung vẫn duy trì ổn định lần lượt ở mức ~124 USD/m2, ~126 USD/m2 và ~78 USD/m2.

* KCN Tân Phước 1: KCN này (tổng diện tích là 470 ha; tỉnh Tiền Giang) đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết và đang đợi phê duyệt chủ trương đầu tư cuối cùng từ Thủ Tướng. Tại ĐHCĐ vào tháng 04/2024, ban lãnh đạo đã lên kế hoạch cho KCN Tân Phước 1 bắt đầu phát triển trong năm 2024 sau khi dự án này được phê duyệt chủ trương đầu tư và bắt đầu mở bán từ quý 3/2025. Chúng tôi kỳ vọng KCN này sẽ đóng góp vào triển vọng doanh số của IDC bắt đầu từ năm 2026.

* Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo doanh số cho thuê đất KCN và dự báo bàn giao cho năm 2024 của chúng tôi, vì chúng tôi tiếp tục kỳ vọng lượng backlog chưa ghi nhận sẽ hỗ trợ cho triển vọng lợi nhuận của IDC trong khi chúng tôi dự báo doanh số cho thuê đất KCN sẽ tăng trong các quý tiếp theo. Vui lòng tham khảo thêm Báo cáo KQKD quý 1/2024 của IDC vào ngày 26/04 của chúng tôi.

Powered by Froala Editor