HVN [PHTT +9,7%] - Tiếp tục đà phục hồi, vốn chủ sở hữu vẫn ở mức âm - Cập nhật
  • 2024-03-28T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 9,7% giá mục tiêu cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN) lên 14.700 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Giá cổ phiếu HVN đã tăng 3% trong 1 năm qua. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ dự báo EBITDAR năm 2024 cao hơn 18% của chúng tôi bù đắp một phần cho EV/EBITDAR mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là 5,0 lần, so với trước đây là 7,5 và chúng tôi thay đổi phương pháp định giá cho các công ty con và công ty liên kết từ phương pháp P/E sang phương pháp giá trị sổ sách. 

- Dự báo EBITDAR năm 2024 cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) dự báo lượng hành khách quốc tế cao hơn 23% của chúng tôi đối với HVN, dù phần nào bị ảnh hưởng bởi dự báo lượng hành khách trong nước thấp hơn 10% so với báo cáo lần trước của chúng tôi; (2) lợi suất hành khách tăng 7% và (3) giả định của chúng tôi rằng HVN có thể tối ưu hóa chi phí do giả định hệ số tải cao hơn 81% so với mức 76% trước đây. 


Powered by Froala Editor