HT1 [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -1,9%] - Lợi nhuận năm 2024 dự kiến cải thiện từ mức cơ sở thấp - Cập nhật
  • 2024-04-01T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu xuống còn 13.000 đồng/cổ phiếu trong khi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1). 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do 1) mức giảm 17% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2027 do chúng tôi có quan điểm thận trọng hơn về khả năng tăng doanh số bán hàng của HT1 trong bối cảnh KQKD năm 2023 thấp hơn kỳ vọng và 2) giả định WACC cao hơn là 14,4% so với 13,4% trong dự báo trước đây. Điều này được bù đắp một phần bằng việc chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2024. 

- HT1 báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 yếu ở mức 17 tỷ đồng (-93% YoY) do những thách thức của thị trường bất động sản trong nước ảnh hưởng đến mức tăng trưởng sản lượng bán của HT1 trong suốt năm 2023.

Powered by Froala Editor