HSG – Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 với lợi nhuận dự kiến tăng mạnh so với mức cơ sở thấp của năm tài chính 2023 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-03-18T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) tại TP.HCM vào ngày 18/03/2024.
  • Ban lãnh đạo HSG đặt ra kế hoạch cho năm tài chính 2024 (năm tài chính của HSG kết thúc vào ngày 30/9) với hai kịch bản cho LNST năm 2024 là 400 tỷ đồng và 500 tỷ đồng so với LNST thực tế của năm 2023 là 30 tỷ đồng.
  • Trong chiến lược 2024-2029 của HSG, ban lãnh đạo xem xét mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác với mức đầu tư tối đa 5,0 nghìn tỷ đồng.
  • Cổ đông thông qua kế hoạch phát hành ESOP năm 2024 với 5 triệu cổ phiếu (tương đương 0,8% cổ phiếu đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm.
  • Cổ đông thông qua 1) cổ tức tiền mặt năm 2023 là 500 đồng/cổ phiếu, 2) phương án trả thù lao cho HĐQT và ban lãnh đạo năm 2024, và 3) phương án phân bổ quỹ năm 2024.

HSG đề xuất kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 với lợi nhuận dự kiến tăng mạnh so với mức cơ sở thấp của năm 2023. Ban lãnh đạo đưa ra 2 kịch bản cho KQKD năm 2024 (Hình 1). Theo kế hoạch này, 2 kịch bản cho LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 là 400 tỷ đồng/500 tỷ đồng so với LNST thực tế của năm 2023 là 30 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2024 phản ánh kỳ vọng của HSG về đà phục hồi nhu cầu, cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Chúng tôi lưu ý rằng kế hoạch kinh doanh gần đây của HSG không phải là một chỉ báo tốt về KQKD thực tế của công ty (Hình 2). Ngoài ra, kịch bản LNST của HSG thấp hơn đáng kể so với dự báo của chúng tôi là 1,5 nghìn tỷ đồng. Xem thêm thông tin chi tiết về dự báo của chúng tôi đối với HSG trong Báo cáo cập nhật mới nhất của chúng tôi, Cập nhật Ngành Tôn mạ - Giá HRC phục hồi sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận năm 2023, nhưng giá cổ phiếu đã tăng mạnh để phản ánh kỳ vọng về các diễn biến cơ bản tích cực, ngày 22/2/2023.

 

Hình 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HSG so với dự báo của Vietcap

(tỷ đồng)

KQKD năm FY2023 của HSG

Kế hoạch kinh doanh năm FY2024 của HSG

Dự báo năm 2024 của Vietcap

KQKD quý 1/FY2024

 

 

Kịch bản 1

Kịch bản 2

 

 

Doanh thu

31.651

34.000 

36.000

55.364 

9.073

LNST

30

400

500

1.547

103

Nguồn: HSG, Vietcap. Lưu ý: Năm tài chính (FY) của HSG kết thúc ngày 30/9.

Hình 2: Kế hoạch kinh doanh và thực hiện của HSG qua các năm

(tỷ đồng)

FY2017

FY2018

FY2019

FY2020

FY2021

FY202 (*)

FY2023 (**)

FY2024 (**)

Kế hoạch LNST

1.650

1.350

500

400

1.500

1.500/ 2.000/ 2.500

100/ 300

400/ 500

LNST thực tế

1.332

409

361

1.153

4.313

251

30

 

Nguồn: HSG, Vietcap. Lưu ý: Năm tài chính (FY) của HSG kết thúc ngày 30/9. (*) HSG đề xuất 3 kịch bản cho năm tài chính 2022, (**) HSG đề xuất 2 kịch bản cho năm tài chính 2023 và 2024.

Trong chiến lược 2024-2029 của HSG, ban lãnh đạo xem xét mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh khác. Các lĩnh vực này bao gồm tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, cơ khí, chất bán dẫn, giáo dục, y tế, du lịch và các hoạt động văn hóa. Với mức đầu tư tối đa 5 nghìn tỷ đồng, HSG đặt kỳ vọng đa dạng hóa các mảng kinh doanh và tăng trưởng trên nhiều ngành công nghiệp.

Cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho ban lãnh đạo năm tài chính 2024. Các cổ đông đã thông qua phương án trả thù lao cho ban lãnh đạo năm 2024 với số tiền tương đương 1,5% LNST thực tế của năm 2024, tương tự với phương án thưởng năm 2023. Khoản thù lao này dựa trên KQKD năm 2024 sẽ được phân bổ cho các thành viên chủ chốt trong HĐQT và ban lãnh đạo.

Cổ đông thông qua phương án phân bổ quỹ cho năm tài chính 2024. Cổ đông đã thông qua phương án phân bổ quỹ năm 2024 như sau: 1) quỹ khen thưởng & phúc lợi tối đa tương đương 4% LNST thực tế năm 2024 và 2) quỹ từ thiện tối đa tương đương 4% LNST thực tế năm 2024. Phương án phân bổ quỹ cho năm tài chính 2024 tương tự như phương án phân bổ cho năm tài chính 2023.

Powered by Froala Editor