HPG - MUA - Thăm DN

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2010-09-06T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi dự phóng HPG đạt khoảng 12.981 tỷ doanh thu và 1.380 tỷ lợi nhuận sau thuế cho năm 2010, tương ứng tăng 59,8% về doanh thu và 8,5% về thu nhập so với năm trước. Chúng tôi cũng giả định lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn vào tháng 11/2010 sẽ được thực hiện, nâng vốn điều lệ của HPG tại thời điểm cuối năm 2010 tăng thêm 300 tỷ đồng lên 3.245,5 tỷ.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
HPG