HPG – Lợi nhuận tăng mạnh YoY từ mức cơ sở thấp – Báo cáo KQKD
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố KQKD quý 1/2024 phù hợp với kết quả sơ bộ được công bố tại ĐHCĐ của công ty vào ngày 11/4/2024 với doanh thu thuần đạt 30,9 nghìn tỷ đồng (-10% QoQ, +16% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (-3% QoQ, +622% YoY), lần lượt hoàn thành 22% và 29% dự báo cả năm của ban lãnh đạo, và 23% và 19% dự báo cả năm chúng tôi.

Doanh thu tiếp tục cải thiện YoY từ mức cơ sở thấp: Doanh thu quý 1/2024 phục hồi 16% YoY nhờ vào tăng trưởng cả về sản lượng (chi tiết trong Hình 2) và giá nhờ trong bối cảnh nhu cầu đối với hầu hết các sản phẩm thép của HPG phục hồi.

Biên lợi nhuận gộp tiếp tục đạt mức cao: Trong quý 1/2024, biên lợi nhuận gộp của HPG tăng 50 điểm cơ bản QoQ lên 13,5%, tiếp tục xu hướng tăng trong quý thứ 4 liên tiếp và đánh dấu mức cải thiện đáng kể 720 điểm cơ bản YoY. Kết quả tích cực này là do giá bán sản phẩm thép tăng trong bối cảnh giá quặng sắt và than cốc đầu vào giảm, tính từ đầu năm đến cuối quý 1/2024.

Chi phí tài chính ròng giảm 23% YoY: Trong quý 1/2024, tổng dư nợ vay của HPG tăng lên 77,5 nghìn tỷ đồng (+19% QoQ, +28% YoY). Tuy nhiên, chi phí tài chính, phần lớn là chi phí lãi vay, đã giảm 20% YoY, do môi trường lãi suất thấp hơn. Chi phí lãi vay giảm trong quý 1/2024 bù đắp cho khoản lỗ tỷ giá tăng 40% YoY. Thu nhập tài chính của HPG giảm 17% YoY, chúng tôi cho là do lãi suất tiền gửi thấp hơn bởi số dư tiền mặt của HPG hầu như giữ nguyên YoY ở quanh mức 35 nghìn tỷ đồng.

Nhìn chung, LNST sau lợi ích CĐTS tăng gấp 6 lần YoY nhờ vào tăng trưởng cả về doanh thu và biên lợi nhuận gộp. So với quý 4/2023, lợi nhuận của HPG chỉ giảm nhẹ 3%, mặc dù doanh thu giảm 10% nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện QoQ. Do chúng tôi kỳ vọng HĐKD mảng thép của HPG sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian còn lại của năm 2024, chúng tôi nhận thấy sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của chúng tôi cho HPG như đã đề cập trong Báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi (ngày 19/2/2024).

Hình 1: KQKD quý 1/2024 của HPG

 

Q1 2023

Q4 2023

Q1 2024

QoQ

YoY

Dự báo 2024 của Vietcap

KQ Q1/ dự báo 2024

Doanh thu thuần

26.589

34.384

30.852

-10%

16%

134.119

23%

        Thép 

24.573

32.539

28.637

-12%

17%

124.881

23%

        Bất động sản

427

279

699

151%

64%

980

71%

        Nông nghiệp

1.588

1.566

1.517

-3%

-4%

8.259

18%

Lợi nhuận gộp

1.676

4.472

4.154

-7%

148%

22.451

19%

Chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)

-757

-761

-958

26%

26%

-3.781

25%

Lợi nhuận từ HĐKD

919

3.711

3.196

-14%

248%

18.670

17%

Thu nhập tài chính

903

732

752

3%

-17%

2.273

33%

Chi phí tài chính

-1.331

-1.127

-1.061

-6%

-20%

-3.452

31%

Lãi/lỗ ròng khác

40

69

374

442%

830%

142

263%

LNTT

532

3.385

3.261

-4%

513%

17.633

18%

LNST sau lợi ích CĐTS

397

2.973

2.871

-3%

622%

15.066

19%

        Thép 

357

2.760

2.413

-13%

576%

14.430

17%

        Bất động sản

143

121

273

125%

91%

312

87%

        Nông nghiệp

-117

87

183

109%

N.M.

324

56%

Biên lợi nhuận gộp

6,3%

13,0%

13,5%16,7%


Chi phí SG&A/doanh thu

2,8%

2,2%

3,1%2,8%


Biên lợi nhuận từ HĐKD

3,5%

10,8%

10,4%13,9%


Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

1,5%

8,6%

9,3%

 

 

11,2%

 

Nguồn: HPG, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 19/02/2024).

Hình 2: Sản lượng bán sản phẩm thép trong quý 1/2024 của HPG

Sản lượng bán hàng của HPG (nghìn tấn)

Q1 2023

Q4 2023

Q1 2024

QoQ

YoY

Dự báo 2024 của Vietcap

KQ Q1/ dự báo 2024

Thép xây dựng

870

1.211

956

-21%

10%

4.167

23%

HRC

482

801

805

0%

67%

2.796

29%

Ống thép

160

196

131

-33%

-18%

753

17%

Tôn mạ

70

87

98

13%

40%

362

27%

Nguồn: HPG, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 19/02/2024).

Powered by Froala Editor