HPG [MUA +20,5%] - Bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh 2024-2025 - Cập nhật
  • 2024-03-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA và nâng giá mục tiêu thêm 20% lên 35.200 đồng/cổ phiếu cho CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Giá cổ phiếu HPG đã tăng 16% trong 3 tháng qua.

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do 1) chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 thêm 2%, 2) chúng tôi giảm giả định WACC, và 3) chúng tôi nâng P/E mục tiêu từ 13,0 lần trong dự báo trước đây lên 18,0 lần, và sử dụng mức EPS dự phóng trung bình 2024-25 cao hơn trong mô hình định giá P/E để phản ánh chính xác hơn giai đoạn tăng trưởng mạnh của HPG trong giai đoạn 2024-2025 từ mức lợi nhuận thấp nhất trong chu kỳ trong năm 2023.


Powered by Froala Editor