HDC [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Mục tiêu lợi nhuận tăng gấp ba từ mức cơ sở thấp của 2023 - Báo cáo Công ty
  • 2024-04-15T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi cập nhật thông tin về CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC) sau báo cáo gần nhất của chúng tôi ngày 14/08/2023. 

- LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 giảm 69% so với cùng kỳ (SVCK). Trong năm 2023, phần lớn doanh thu của HDC đến từ dự án Ngọc Tước 2 (25 ha). HDC tạm hoãn mở bán dự án trọng điểm hiện tại – The Light City – Giai đoạn 1 (27 ha) trong năm 2023 để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh nhu cầu yếu. 

- Trong kế hoạch năm 2024, HDC đặt mục tiêu LNST là 424 tỷ đồng (+222% SVCK) từ mức cơ sổ thấp trong năm 2023.

Powered by Froala Editor