HBC - MUA - Bước chuyển mình và những giá trị mới - Báo cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2010-10-20T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi thực hiện báo cáo lần đầu cho Công ty xây dựng Hòa Bình (HBC) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu là 56.000 đồng/cổ phiếu.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
HBC