GAS - KHÔNG KN – Nhà độc quyền phân phối khí thiên nhiên tại Việt Nam - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-05-19T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
PV Gas – nhà độc quyền phân phối khí thiên nhiên tại Việt Nam: PV Gas sẽ được giao dịch trên sàn OTC vào đầu tháng 6/2011 và theo kế hoạch sẽ niêm yết trên HSX vào cuối tháng 7 năm nay.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
GAS