GAS – Cổ tức tiền mặt cao kỷ lục, LNG dự kiến tăng – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-05-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) vào ngày 29/05. Nhìn chung, ban lãnh đạo thể hiện quan điểm lạc quan về việc lượng LNG nhập khẩu sẽ tăng trong nửa cuối năm 2024 (do mức huy động cao từ EVN và việc chạy thử Nhơn Trạch 3 & 4) và trong những năm tiếp theo. Điều này phù hợp với dự báo của chúng tôi về việc sản lượng LNG của kho cảng Thị vải sẽ tăng từ năm 2025 trở đi.
  • GAS đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 70,1 nghìn tỷ đồng (-22% YoY) và LNST đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (-50% YoY). LNST thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do sản lượng khí thương phẩm dự kiến thấp hơn so với cùng kỳ năm trước cùng với giả định giá dầu Brent đạt 70 USD/thùng so với mức 83 USD/thùng trong năm 2023. Kế hoạch LNST này tương đương với 52% dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng mức chênh lệch giữa kế hoạch của công ty và dự báo của chúng tôi đến từ quan điểm thận trọng của GAS vì công ty đã vượt kế hoạch khoảng 60% trong 5 năm qua.
  • Tuy nhiên, GAS cũng đã công bố LNTT 5 tháng đầu năm đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 39% dự báo cả năm của chúng tôi, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • 3 hợp đồng được thông qua tại ĐHCĐ để mua nguồn khí từ các mỏ Nam Du – U Minh, Thiên Nga, Hải Âu, và Khánh Mỹ - Đầm Dơi, với tổng sản lượng khí thương phẩm đạt khoảng 11 tỷ m3. Chúng tôi ước tính điều này sẽ giúp tăng sản lượng khí trong nước thêm khoảng 10 – 20% từ năm 2027, cho thấy khả năng tăng nhẹ đối với dự báo lợi nhuận dài hạn của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Hợp đồng mua bán khí (GSA) cho Nhơn Trạch 3 & 4 cũng đã được thông qua, với sản lượng khí thương phẩm ước tính ở mức khoảng 0,98 tỷ m3/năm (đảm bảo khoảng 75% sản lượng của công suất kho cảng LNG Thị Vải giai đoạn 1).
  • Cổ đông thông qua việc trả cổ tức tiền mặt ở mức 6.000 đồng cho năm 2023 (tương đương lợi suất cổ tức đạt 7%) so với dự báo DPS ở mức 3.000 đồng của chúng tôi. GAS đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2024 ở mức 20% mệnh giá, dự kiến bằng tiền mặt. Việc tăng vốn cổ phần thêm 2% thông qua cổ tức cổ phiếu cũng đã được thông qua tại ĐHCĐ.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN cho GAS với giá mục tiêu là 82.000 đồng/cổ phiếu.

GAS đặt kế hoạch vốn đầu tư XDCB ở mức 1,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2024, tương đương 17% dự báo năm 2024 của chúng tôi. Kế hoạch này bao gồm vốn đầu tư XDCB cho kho cảng LNG Thị Vải – Giai đoạn 2, kho cảng LNG Sơn Mỹ, đường ống dẫn khí Lô B, và các dự án khác. Chúng tôi cho rằng mức vốn đầu tư XDCB thấp hơn dự kiến này đến từ mức chi tiêu thấp cho kho cảng LNG Sơn Mỹ và dự án Lô B trong năm 2024.

GAS đã đảm bảo sản lượng khí thương phẩm cho hầu hết các nhà máy điện trong khu vực Đông Nam Bộ khi các hợp đồng cũ hết hạn, điều này đảm bảo lượng tiêu thụ LNG trong các năm tiếp theo. Tính đến hiện tại, GAS đã đạt được thỏa thuận bán LNG cho nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2. Sản lượng khí thương phẩm cho Nhơn Trạch 1 vẫn chưa được định lượng và đang chờ EVN và POW đàm phán về sản lượng hợp đồng. Ngoài ra, GAS vẫn cam kết bán 1,8 tỷ m3 cho nhà máy điện Phú Mỹ của EVN GENCO3 và khoảng 800 triệu m3 cho NT2.

Mức giá LNG chi tiết vẫn chưa được công bố. Nhìn chung, GAS vẫn nhập khẩu LNG với mức giá giao ngay trong ngắn hạn, trong khi trong dài hạn, công ty có kế hoạch nhập khẩu khoảng 30% giao ngay và 70% theo hợp đồng. Ngoài ra, giá nhập khẩu LNG cho các hợp đồng sắp tới trong năm 2024 sẽ cao hơn trước đây, điều này cho thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với dự báo giá LNG của chúng tôi.

Powered by Froala Editor