FRT [MUA +31,8%] - Mảng chăm sóc sức khỏe dự kiến tăng trưởng mạnh - Cập nhật
  • 2024-05-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 10% giá mục tiêu cho CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) lên 211.900 đồng và giữ nguyên khuyến nghị MUA.

- Giá mục tiêu mục tiêu cao hơn của chúng tôi đến từ (1) mức tăng 7% trong dự báo lợi nhuận từ HĐKD giai đoạn 2024-33 của chúng tôi cho Long Châu (LC) và (2) việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025.

- Dự báo cao hơn của chúng tôi đối với LC chủ yếu đến từ dự báo doanh thu giai đoạn 2024-26 tăng 7% khi chúng tôi tăng giả định tăng trưởng doanh số trên cửa hàng hiện hữu (SSSG) cho chuỗi nhà thuốc LC trong giai đoạn này thêm 20 điểm cơ bản lên 10% để phản ánh doanh số/cửa hàng trung bình cao hơn kỳ vọng từ quý 3/2023 đến quý 1/2024 mặc dù đẩy mạnh mở rộng cửa hàng.

Powered by Froala Editor