DXS [PHTT +7,8%] - Lợi nhuận năm 2024 sẽ phục hồi nhờ giao dịch BĐS cải thiện - Cập nhật
  • 2024-03-14T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) và giảm 1% giá mục tiêu xuống 7.600 đồng/CP. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do dự báo LNST sau lợi ích CĐTS tổng hợp giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi giảm 12% do biên lợi nhuận gộp dự kiến cho mảng BĐS giảm, được bù đắp một phần bởi P/E mục tiêu tăng từ 11.0x lên 12,4x. 

- Chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS của DXS sẽ phục hồi lên 230 tỷ đồng trong năm 2024 và đạt 454 tỷ đồng trong năm 2025, so với khoản lỗ ròng 168 tỷ đồng vào năm 2023 (do giao dịch BĐS kém khả quan và lỗ bất thường từ CTLK Đất Xanh Miền Nam). Trong năm 2024, chúng tôi dự phóng giao dịch BĐS sẽ cải thiện dần, dựa trên kỳ vọng của chúng tôi về (1) niềm tin của người mua nhà và hoạt động môi giới cải thiện liên tục cũng như (2) thủ tục pháp lý sẽ thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025 lần lượt 27% và 18%, chủ yếu do chúng tôi giảm lần lượt là 12 và 15 điểm % cho giả định biên lợi nhuận gộp mảng BĐS, xuống 35%. 


Powered by Froala Editor