DXG – Lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi dù cho việc bàn giao dự án Opal Skyline diễn ra trong quý 1 – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+182% YoY và -24% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 31 tỷ đồng (so với khoản lỗ ròng 95 tỷ đồng trong quý 1/2023 và -33% QoQ). KQKD quý 1/2024 chủ yếu được thúc đẩy nhờ việc bàn giao dự kiến tại dự án Opal Skyline (tổng cộng ~1.500 căn hộ; tỷ lệ hấp thụ đạt 100% & bàn giao ~90% vào cuối quý 1/2024; Bình Dương) và đóng góp lợi nhuận cao hơn từ DXS. Vì LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 chỉ hoàn thành 9% dự báo cả năm của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Mảng đầu tư BĐS của DXG ghi nhận doanh thu đạt 821 tỷ đồng trong quý 1/2024 (+207% YoY) với đóng góp chủ yếu đến từ việc bàn giao dự án Opal Skyline vì DXG đã bàn giao ~40% tổng số căn tại dự án này trong quý 1/2024.
  • Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về mảng môi giới BĐS của DXG trong Báo cáo KQKD của DXS ngày 26/04.
  • Trong báo cáo lợi nhuận quý 1/2024, DXG cho biết công ty có thể nhận được giấy phép mở bán cho các căn còn lại tại Gem Sky World (còn lại ~1.700 căn trên tổng số ~3.900 căn) trong quý 3/2024, trong khi việc mở bán sẽ phụ thuộc vào mức độ quan tâm tiềm năng từ người mua nhà. Trong khi đó, đối với Gem Riverside, DXG cho biết đã thanh toán tiền sử dụng đất bổ sung cho quy hoạch tổng thể 1/500 sửa đổi.

KQKD quý 1/2024 của DXG

Tỷ đồng 

Quý 1 

2023 

Quý 1 

2024 

YoY 

Dự báo 2024 

Quý 1/2024/dự báo 2024 

Doanh thu thuần

378 

1.065 

182% 

5.595 

19% 

Phát triển BĐS 

268 

821 

207% 

4.159 

20% 

Môi giới

83 

189 

129% 

1.101 

17% 

Khác 

28 

54 

95% 

334 

16% 

Lợi nhuận gộp 

166 

472 

184% 

2.406 

20% 

Chi phí SG&A 

-171 

-218 

27% 

-1.213 

18% 

LN từ HĐKD

-5 

255 

N.M. 

1.193 

21% 

Thu nhập tài chính 

18 

-54% 

44 

19% 

Chi phí tài chính 

-151 

-125 

-17% 

-525 

24% 

Thu nhập thuần từ các CN 

-1 

-1 

N.M. 

N.M. 

Thu nhập thuần khác 

42 

-4 

N.M. 

N.M. 

LNTT

-96 

133 

N.M. 

712 

19% 

LNST

-117 

78 

N.M. 

463 

17% 

Lợi ích CĐTS

-22 

46 

N.M. 

120 

39% 

LNST sau lợi ích CĐTS 

-95 

31 

N.M. 

343 

9% 

   

 

 

 

 

 

Biên lợi nhuận gộp

44,0% 

44,4% 

 

43,0% 

 

Biên LN từ HĐKD

-1,3% 

23,9% 

 

21,3% 

 

Biên lợi nhuận ròng

-25,1% 

2,9% 

 

6,1% 

 

Nguồn: DXG, dự báo của Vietcap (cập nhật lần cuối vào 13/03/2024)  

 

Powered by Froala Editor