DXG – Kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS tăng 31% YoY trong năm 2024; cổ đông thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ, phát hành quyền – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-19T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vào ngày 19/04
  • Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 226 tỷ đồng (+31% YoY) – tương đương lần lượt 70% và 66% dự báo của chúng tôi. DXG đã hoàn thành lần lượt 86%/15%/109% kế hoạch LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021/22/23. Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa kế hoạch của ban lãnh đạo và dự báo của chúng tôi (chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 đạt 343 tỷ đồng; +99% YoY) chủ yếu do chúng tôi dự phóng doanh thu ghi nhận cao hơn tại các dự án trọng điểm cũng như việc lợi nhuận của công ty con DXS sẽ hồi phục tốt hơn so với kế hoạch.
  • Cổ đông đã thông qua (1) kế hoạch không chia cổ tức cho năm tài chính 2023 và  (2) chia cổ tức cho năm tài chính 2024 ở mức 20% mệnh giá (mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu), hình thức chia trả bằng tiền mặt và/hoặc cổ tức cổ phiếu.
  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành quyền bao gồm 150,1 triệu cổ phiếu (20,8% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành tối thiểu dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành quyền là 24:5 (cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu có thể mua tối đa 5 cổ phiếu mới). Nếu việc phát hành quyền đạt được tỷ lệ đăng ký 100% với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu, DXG có thể huy động tổng cộng 1,8 nghìn tỷ đồng thông qua vốn chủ sở hữu, trong đó 443 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán trái phiếu và tăng vốn lưu động tại DXG và 1,36 nghìn tỷ đồng sẽ được sử dụng dể thanh toán chi phí nợ vay tại Hà An (công ty con mà DXG sở hữu 100% cổ phần và là chủ đầu tư dự án Gem Sky World). Thời gian giải ngân dự kiến bắt đầu từ quý 4/2024 đến cuối năm 2025.
  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ bao gồm 93,5 triệu cổ phiếu (13% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành tối thiểu dự kiến sẽ là 18.600 đồng/cổ phiếu cho tối đa 20 nhà đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp. Cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế giao dịch trong ít nhất 1 năm. Ban lãnh đạo dự kiến sử dụng tổng số tiền thu được để tăng vốn điều lệ và tăng quyền sở hữu tại các công ty con của DXG.
  • Các kế hoạch phát hành riêng lẻ và phát hành quyền này dự kiến được triển khai trong năm 2024 hoặc sẽ được xác định sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
  • Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Lương Trí Thảo, và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là ông Lương Ngọc Huy cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban lãnh đạo kỳ vọng các thủ tục pháp lý cho các dự án trọng điểm sẽ được hoàn tất trong năm 2024. Ban lãnh đạo nhận định trong ĐHCĐ rằng DXG sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý và tiến hành phát triển 8 dự án trong năm 2024 nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng 2024-2026, trong đó bao gồm các dự án Gem Riverside, Gem Sky World (GSW), và Opal Luxury. Theo ban lãnh đạo, 8 dự án này sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 20.000 căn hộ cho thị trường. Đối với dự án Opal Skyline, DXG đã hoàn thành bàn giao các căn còn lại trong quý 1/2024 (tỷ lệ hấp thụ đạt 100%; đã bắt đầu bàn giao trong nửa cuối năm 2023). Đối với GSW, ban lãnh đạo dự kiến lượng bàn giao có thể tăng từ quý 2/2024 trong khi ~1.700 căn chưa bán còn lại có thể đem lại ~10 nghìn tỷ đồng doanh thu. Nhìn chung, kỳ vọng của ban lãnh đạo về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý và mở bán lại GSW và Gem Riverside trong năm 2024 phù hợp với dự báo của chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi vẫn chưa bao gồm 6 dự án còn lại của DXG (bao gồm Opal Luxury) vào dự báo của chúng tôi cho DXG.

Chiến lược mở rộng quỹ đất đầy tham vọng. Ngoài 8 dự án nêu trên, DXG cho biết công ty gia tiến hành thủ tục pháp lý tại 5 dự án với tổng diện tích hơn 100 ha, kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2030. Vì vậy, DXG cho rằng số tiền thu được dự kiến từ kế hoạch phát hành quyền và phát hành riêng lẻ sẽ cho phép công ty phát triển các dự án sắp tới. Chúng tôi vẫn chưa bao gồm những kế hoạch huy động vốn này vào dự báo và định giá của chúng tôi cho DXG.

Powered by Froala Editor