DTL - NẮM GIỮ - Cải thiện hiệu quả hoạt động nhờ đầu tư chiều sâu - Báo Cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-04-27T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Đại Thiên Lộc (HSX: DTL) là nhà sản xuất thép tấm lá quy mô vừa tại Việt Nam. Chúng tôi thực hiện báo cáo chi tiết cho DTL với khuyến nghị NẮM GIỮ dựa vào triển vọng khả quan về nhu cầu thép tấm lá,
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
DTL