DTD [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Lợi nhuận trung hạn phụ thuộc vào mảng kinh doanh mới - Báo cáo Công ty
  • 2024-05-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi cập nhật thông tin về CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) sau báo cáo gần nhất của chúng tôi ngày 13/04/2023. 

- Mảng cho thuê đất khu công nghiệp (KCN) tiếp tục dẫn dắt doanh thu trong năm 2023 và quý 1/2024 (lần lượt chiếm 71% và 63%). Tuy nhiên, doanh thu cho thuê đất KCN trong quý 1/2024 giảm 68% svck từ mức cơ sở cao và là nguyên nhân chính khiến LNST sau lợi ích CĐTS giảm 61% svck, đạt 51 tỷ đồng. 

- Trong quý 2/2024, DTD dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê thêm 17,6 ha tại KCN Đồng Văn 3 – Giai đoạn 1 và 2. Ban lãnh đạo ước tính khoản doanh thu này sẽ giúp công ty đạt 90% mục tiêu doanh thu 770 tỷ đồng trong quý 2/2024.

Powered by Froala Editor