DRC [PHTT +6,6%] - Đà tăng trưởng sản lượng bán lốp radial chậm lại do thuế quan bất lợi - Cập nhật
  • 2024-05-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) và giảm 1% giá mục tiêu xuống 34.200 đồng/cổ phiếu. 

- Chúng tôi giảm giá mục tiêu do chúng tôi điều chỉnh giảm 4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2030 (lần lượt giảm 8%/3%/4%/4%/4%/4%/5% cho các năm 2024/25/26/27/28/29/30), được bù đắp một phần bởi tác động tích cực từ việc chúng tôi cập nhật giá mô hình định giá sang giữa năm 2025. 

- Chúng tôi hạ dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2030 do chúng tôi kỳ vọng tác động tích cực không đáng kể đối với DRC từ cuộc điều tra chống bán phá giá của Mỹ đối với lốp xe tải và xe buýt (TBR) xuất khẩu từ Thái Lan. Ngược lại, trước đây chúng tôi kỳ vọng các quyết định tích cực của Mỹ sẽ hỗ trợ sản lượng xuất khẩu lốp radial của DRC sang Mỹ trong nửa cuối năm 2024. 

Powered by Froala Editor