DPR [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Hưởng lợi từ 2 mảng kinh doanh cốt lõi - Báo cáo Công ty
  • 2022-04-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR) là một trong những doanh nghiệp cao su hàng đầu Việt Nam. Ngoài cao su, DPR cũng sở hữu hai khu công nghiệp (KCN) tại Bình Phước. 

- Trong khi sản xuất cao su là mảng kinh doanh lớn nhất của DPR (chiếm 74% doanh thu năm 2021), DPR cũng ghi nhận doanh thu từ hoạt động thanh lý cây cao su (10%), phát triển KCN (4%) và các hoạt động khác (12%). 

- LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 tăng 142,3% YoY, chủ yếu nhờ giá bán cao su tự nhiên tăng 20,3% và lãi tài chính từ tiền bồi thường cho việc chuyển đổi đất cao su.

Powered by Froala Editor