DIG – Doanh thu năm 2023 hoàn thành dự báo nhưng LNST sau lợi ích CĐTS vượt kỳ vọng nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết – Báo cáo KQK
  • 2024-01-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) công bố doanh thu quý 4/2023 đạt 434 tỷ đồng (+11% YoY) nhờ việc bàn giao chủ yếu tại các dự án Gateway Vũng Tàu, Cap Saint Jacques, Nam Vĩnh Yên và Hậu Giang. Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2023 tăng 15 lần YoY đạt 66 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết đạt 36 tỷ đồng (gấp 11 lần YoY; và so với mức 3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023).
  • Trong năm 2023, doanh thu của DIG giảm 46% YoY còn 1,03 nghìn tỷ đồng – phù hợp với dự báo của chúng tôi trong khi LNST sau lợi ích CĐTS của công ty tăng 20% YoY đạt 173 tỷ đồng – cao hơn 38% so với dự báo của chúng tôi chủ yếu do lợi nhuận từ công ty liên kết trong quý 4/2023.
  • Tại cuối năm 2023, tiền mặt của DIG (bao gồm tiền gửi ngắn hạn) tăng lên 2,5 nghìn tỷ đồng so với mức 403 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023. Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản phải trả ngắn hạn khác tăng (bao gồm khoản khách hàng đặt chỗ mua bất động sản đã tăng từ 171 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023 lên 2,25 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2023). Do đó, tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu của DIG đạt 7,6% vào cuối năm 2023 so với mức 30,5% vào cuối quý 3/2023 và 43,9% vào cuối năm 2022.

KQKD năm 2023 của DIG

Tỷ đồng 

Q4 2022

Q4 2023

YoY

2022

2023

YoY

Dự báo 2023

KQ 2023/Dự báo 2023

Doanh thu thuần

391

434

11%

1.897

1.028

-46%

1.044

98%

Lợi nhuận gộp

110

103

-6%

632

244

-61%

256

95%

Chi phí SG&A 

78

65

-17%

276

196

-29%

207

95%

Lợi nhuận từ HĐKD 

32

38

19%

356

48

-87%

49

98%

Thu nhập tài chính

22

19

-14%

87

229

163%

216

106%

Chi phí tài chính

56

23

-58%

265

125

-53%

125

99%

Lợi nhuận từ CTLK

3

36

977%

6

39

571%

3

15,6x

Lãi/lỗ khác

3

7

162%

15

26

79%

20

131%

LNTT 

4

76

19x

199

217

9%

162

134%

LNST 

3

68

25x

191

165

-14%

129

128%

LNST sau lợi ích CĐTS 

4

66

15x

144

173

20%

125

138%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên lợi nhuận gộp

28,1%

23,7%

 

33,3%

23,7%

 

24,5%

 

Chi phí SG&A/Doanh thu 

20,0%

15,0%

 

14,5%

19,1%

 

19,8%

 

Biên lợi nhuận từ HĐKD 

8,1%

8,7%

 

18,8%

4,6%

 

4,7%

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

1,1%

15,3%

 

7,6%

16,8%

 

12,0%

 

Nguồn: DIG, dự báo Vietcap (cập nhật ngày 22/12/2023)

Powered by Froala Editor