DHC [KHẢ QUAN +17,8%] - Sản lượng thùng carton tăng mạnh, chênh lệch giá giấy giảm - Cập nhật
  • 2024-06-14T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giảm 5% giá mục tiêu cho CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) và hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN. Trong báo cáo cập nhật này, chúng tôi cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025. 

- Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/25/26 lần lượt 23%/13%/8%, chủ yếu do giả định biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp dự phóng năm 2024 sẽ giảm so với năm 2023 trước khi tăng trở lại từ năm 2025, do (1) giá giấy phục hồi chậm hơn dự kiến trong khi (2) chi phí đầu vào tăng do giá thùng carton cũ (OCC) tăng mạnh hơn dự kiến. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tác động tiêu cực của việc biên lợi nhuận giảm đến từ chênh lệch đầu vào-đầu ra thấp hơn đối với LNST sau lợi ích CĐTS sẽ được bù đắp một phần bởi dự báo sản lượng bán thùng carton cao hơn của chúng tôi. 

- Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/E năm 2024/25 lần lượt ở mức 12,4 lần/9,4 lần so với P/E trượt trung bình 10 năm là 10,5 lần. Chúng tôi cho rằng DHC xứng đáng với mức định giá ít nhất tương đương với mức trung bình trong giai đoạn lợi nhuận phục hồi.

Powered by Froala Editor