CTR – Mảng Towerco tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi – Báo cáo KQKD
  • 2024-01-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) đã công bố KQKD năm 2023 với doanh thu đạt 11,3 nghìn tỷ đồng (+19% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 517 tỷ đồng (+13% YoY), nhìn chung phù hợp với kỳ vọng cả năm của chúng tôi, lần lượt hoàn thành 103% và 101% dự báo năm 2023 tương ứng của chúng tôi. Mặc dù KQKD năm 2023 của CTR nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy khả năng tăng đối với dự báo năm 2024 của chúng tôi chủ yếu do những bước tiến gần đây trong việc triển khai 5G tại Việt Nam mà chúng tôi chưa phản ánh trong các giả định của chúng tôi cho CTR, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Trong quý 4/2023, doanh thu thuần đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 143 tỷ đồng (+17% YoY).
  • Mảng Towerco: Doanh thu quý 4/2023 (+35% YoY) và năm tài chính 2023 (+39% YoY) đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, với KQKD cả năm đạt 102% dự báo của chúng tôi. Vào năm 2023, CTR đã xây dựng 2.150 trạm viễn thông mới, hoàn thành 108% dự báo năm 2023 của chúng tôi là 2.000 trạm. Tính đến cuối năm 2023, CTR sở hữu 6.436 trạm và có 208 trạm chung, duy trì tỷ lệ thuê ở mức 1,03.
  • Mảng vận hành viễn thông: Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước trong cả quý 4/2023 và năm tài chính 2023, lần lượt đạt 4% và 19%, chủ yếu nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp tục tăng ở thị trường trong nước và tăng trưởng thuê bao băng thông rộng cố định ở cả thị trường trong và ngoài nước . Doanh thu từ mảng vận hành viễn thông đạt 99% dự báo năm 2023 của chúng tôi.
  • Mảng xây dựng: Doanh thu tăng 76%yoy trong quý 4/2023 và 41% YoY trong năm tài chính 2023, vượt kỳ vọng của chúng tôi và doanh thu xây dựng năm 2023 cao hơn 10% so với dự báo của chúng tôi. Đối với phân khúc doanh nghiệp tới người tiêu dùng (B2C), tính đến năm 2023, công ty đã có mặt tại 2.500 trên tổng số 10.609 xã của Việt Nam. Trong năm 2023, tổng giá trị hợp đồng của công ty (B2C & B2B) đạt 2,1 nghìn tỷ đồng.
  • Mảng tích hợp hệ thống và các mảng khác: Doanh thu tăng 13% YoY trong năm 2023 và 10% trong quý 4/2023, hoàn thành 101% dự báo cả năm của chúng tôi, nhờ các M&E và lắp đặt năng lượng mặt trời giúp bù đắp cho nhu cầu thấp hơn đối với các sản phẩm ICT do mức tiêu thụ yếu.
  • CTR đặt mục tiêu LNTT tăng ít nhất 4% YoY vào năm 2024. Công ty kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng ít nhất 10% YoY. Chúng tôi tin rằng mục tiêu của CTR được đặt ra một cách thận trọng, vì trong 4 năm qua, doanh thu và LNTT lần lượt cao hơn trung bình 110% và 121% so với mục tiêu của công ty.

KQKD quý 4/2023 và năm tài chính 2023 của CTR

Tỷ đồng

Q4 2022

Q4 2023

YoY

FY

2022

FY

2023

YoY

2023/Dự báo 2023

Doanh thu

2.539

3.175

25%

9.467

11.299

19%

103%

Vận hành

1.257

1.311

4%

4.894

5.532

13%

99%

Towerco

91

122

35%

314

435

39%

102%

Xây dựng

651

1148

76%

2508

3538

41%

110%

Tích hợp hệ thống & Khác

541

594

10%

1751

1794

2%

105%

Lợi nhuận gộp

218

274

26%

757

886

17%

103%

Vận hành

79

74

-6%

295

305

3%

100%

Towerco

20

35

75%

96

134

40%

99%

Xây dựng

58

110

90%

230

293

27%

109%

Tích hợp hệ thống & Khác

62

56

-9%

136

154

13%

101%

LNTT

154

179

16%

570

645

13%

101%

LNST sau lợi ích CĐTS

123

143

17%

455

517

13%

101%

Biên lợi nhuận 

 

 

 

 

 

 

 

Biên lợi nhuận gộp

8,6%

8,6%

 

8,0%

7,8%

 

 

Vận hành

6,3%

5,7%

 

6,0%

5,5%

 

 

Towerco

21,9%

28,3%

 

30,5%

30,8%

 

 

Xây dựng

8,9%

9,6%

 

9,2%

8,3%

 

 

Tích hợp hệ thống & Khác

11,4%

9,5%

 

7,7%

8,6%

 

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS 

4,8%

4,5%

 

4,8%

4,6%

 

 

Nguồn: CTR, Vietcap

Powered by Froala Editor