Cập nhật vĩ mô - Thống đốc tái khẳng định sẽ giảm lãi xuất

Báo cáo vĩ mô
icon dot
2011-08-19T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Sau bài phỏng vấn kêu gọi giảm lãi suất vào đầu tháng 8, trong ngày hôm nay, thống đốc khẳng định lại thông điệp này trên Thời Báo Kinh tế Sài gòn. Sau đây là nội dung chủ yếu của bài phỏng vấn:
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: