Cập nhật Vĩ mô - Thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong hai năm
  • 2024-06-11T00:00:00
  • Báo cáo vĩ mô
  • Ngành sản xuất tiếp tục cải thiện trong tháng 5. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tiếp tục tăng trong tháng 5 (+8,9% so với cùng kỳ - YoY; tháng 5/2023 tăng 0,5% YoY), trong đó IIP ngành sản xuất, chế biến, chế tạo tăng 10,6% YoY (tháng 5/2023 giảm 0,9%). Trong 5 tháng đầu năm 2024 (5T 2024), IIP toàn ngành công nghiệp tăng 6,8% YoY (5T 2023 giảm 2,0%), trong đó IIP của ngành sản xuất, chế biến, chế tạo tăng 7,3% YoY (5T 2023 giảm 2,5%). Kết quả PMI trong tháng 5 cho thấy sản xuất và xuất khẩu có thể được hỗ trợ trong những tháng tới nhờ số lượng đơn hàng mới tăng mạnh trong khi nhu cầu có dấu hiệu tăng trưởng bền vững, phù hợp với đà tăng trưởng mạnh của nhập khẩu trong thời gian gần đây (khoảng 94% kim ngạch nhập khẩu là nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất). 
  • Doanh thu bán lẻ duy trì ổn định nhờ lượng khách quốc tế tăng mạnh. Trong tháng 5, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 9,5% YoY. Trong 5T 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 8,7% YoY và 5,2% YoY nếu loại trừ yếu tố giá. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 7,4% YoY trong 5T 2024. Trong khi đó, doanh thu bán lẻ dịch vụ lưu trú & ăn uống tăng 15,1% YoY nhờ du lịch tiếp tục phục hồi (doanh thu bán lẻ dịch vụ du lịch tăng 45,1% YoY). Chúng tôi kỳ vọng đà phục hồi mạnh của lượng khách quốc tế có thể tiếp tục hỗ trợ tổng doanh thu bán lẻ trong tháng 6. Ngoài ra, nhu cầu nói chung, đặc biệt là nhu cầu du lịch, có thể tăng cao trong mùa hè. 
  • Thu ngân sách hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm trong 5T 2024. Theo Bộ Tài chính, tổng thu & chi ngân sách đạt 898,4 nghìn tỷ đồng (+14,8% YoY) và 656,7 nghìn tỷ đồng (+0,5% YoY), lần lượt hoàn thành 52,8% và 31,0% kế hoạch năm. Do đó, thặng dư ngân sách Nhà nước đã đạt 241,7 nghìn tỷ đồng trong 5T 2024 (so với thặng dư 116,5 nghìn tỷ đồng trong 5T 2023). Trong tổng chi ngân sách Nhà nước, chi đầu tư phát triển đã hoàn thành 21,9% kế hoạch năm và giảm 5,6% YoY đạt 148,3 nghìn tỷ đồng trong 5T 2024 so mới mức nền cao trong 5T 2023. Chúng tôi cho rằng Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công trong những tháng tới. Trong khi đó, tăng trưởng thu ngân sách sẽ hỗ trợ Chính phủ thực hiện các biện pháp tài khóa nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Powered by Froala Editor