Cập nhật Vĩ mô - Giải ngân vốn FDI đạt mức cao kỷ lục
  • 2024-05-10T00:00:00
  • Báo cáo vĩ mô

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) cải thiện trong tháng 4. Trong tháng 4, IIP tăng 6,3% YoY (so với -2,4% YoY vào tháng 4/2023) với IIP của ngành sản xuất, chế biến, chế tạo tăng 7,0% YoY (so với -2,8% YoY vào tháng 4/2023). Trong 4 tháng đầu năm 2024 (4T 2024), IIP toàn ngành tăng 6,0% YoY (so với -1,8% YoY trong 4T 2023), trong đó IIP ngành sản xuất, chế biến, chế tạo tăng 5,9% YoY (4T 2023: -2,4% YoY). Trong báo cáo PMI mới nhất, số lượng đơn hàng mới phục hồi, dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ  sản xuất trong những tháng tới. 

- Lượng khách quốc tế tăng mạnh tiếp tục hỗ trợ doanh thu bán lẻ. Doanh thu bán lẻ hàng hóa & dịch vụ tiêu dùng tăng 9,0% YoY trong tháng 4 và 8,5% trong 4T 2024 (trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 7,1% YoY, doanh thu bán lẻ dịch vụ lưu trú & ăn uống tăng 15,3% YoY và doanh thu bán lẻ du lịch tăng 49,3 % YoY). Chúng tôi kỳ vọng doanh thu bán lẻ trong tháng 5 có thể được hỗ trợ bởi (1) khách quốc tế tiếp tục phục hồi – đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc và (2) nhu cầu cao trong 5 ngày nghỉ lễ vào đầu tháng 5 (Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động).  

- Thu ngân sách tăng trưởng mạnh. Theo Bộ Tài chính, tổng thu và chi ngân sách lần lượt đạt 733,4 nghìn tỷ đồng (+10,1% YoY) và 522,2 nghìn tỷ đồng (20,6 tỷ USD; +4,4% YoY), hoàn thành 43,1% và 24,6% kế hoạch năm. Do đó, thặng dư ngân sách Nhà nước đã đạt 211,2 nghìn tỷ đồng trong 4T 2024 (4T 2023 thặng dư 145,1 nghìn tỷ đồng). Trong tổng chi ngân sách Nhà nước, chi đầu tư phát triển chỉ tăng 4,8%YoY, đạt 115,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 17,1% kế hoạch năm. Chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới.

Powered by Froala Editor