Cập nhật ngành ngân hàng - Khó khăn nhưng chưa phải là bế tắc

Báo cáo ngành
icon dot
2012-12-20T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi cho rằng ngành ngân hàng Việt Nam đang gặp khó khăn, và khó mà tìm ra một giải pháp tháo gỡ khó khăn toàn diện. Khi ngân hàng vướng phải nợ xấu, sẽ phải có một bên nào đó gánh chịu chi phí này: phía đi vay, ngân hàng, hoặc người nộp thuế. Chúng tôi ước tính chi phí để làm sạch nợ xấu của cả ngân hàng vào khoảng 15 tỷ USD. Chỉ có một câu hỏi là liệu Việt Nam có đủ dũng cảm hành động ngay bây giờ không hay sẽ không có biện pháp gì cụ thế, tất yếu dẫn đến bế tắc.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: