BCE - KHÔNG KN - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2010-07-28T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Từ những thông tin trên, chúng tôi ước tính BCE có khả năng cao vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2010, ghi nhận từ các hợp đồng thi công mới bắt đầu được triển khai trong Q2-Q3/2010 và dự kiến sẽ được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận theo tiến độ (các mục 6,7,8). Theo đó, VCSC ước tính doanh thu 2010 của BCE vào khoảng 700 tỷ và LNST vào khoảng 52,5 tỷ đồng. Với dự phóng về lợi nhuận của chúng tôi và giá hiện tại là 21.300 đồng/cp, BCE đang được giao dịch ở mức P/E 2010 là 8,1x – khá tốt tương ứng với mức P/E bình quân ngành.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
BCE