Báo cáo trái phiếu tiền tệ - NHNN tiếp tục phát hành tín phiếu
  • 2024-04-11T00:00:00
  • Báo cáo trái phiếu & tiền tệ

Lượng phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) tăng mạnh lên mức cao nhất trong gần một năm

- Trong tháng 3, lượng phát hành TPCP tiếp tục tăng lên 32,6 nghìn tỷ đồng (+15,5% so với tháng trước - MoM). Trong khi đó, lượng chào thầu TPCP của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tăng gần 70% MoM, mức cao nhất kể từ tháng 3/2023.

- Mặc dù nguồn cung tăng trong tháng 3, lượng TPCP phát hành thành công trong quý 1/2024 khi KBNN chỉ đạt 80,2 nghìn tỷ đồng TPCP, hoàn thành 63,2% kế hoạch quý 1 và 20,1% kế hoạch cả năm.

Powered by Froala Editor