Báo cáo trái phiếu tiền tệ - NHNN bơm tiền qua kênh OMO sau Tết
  • 2024-03-14T00:00:00
  • Báo cáo trái phiếu & tiền tệ

Lượng phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) tăng mạnh trong tháng 2 

- Trong tháng 2, mặc dù khối lượng chào bán TPCP giảm 24,4% so với tháng trước (MoM), lượng phát hành trái thành công đã tăng 44,4% MoM lên 28,2 nghìn tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu đã tăng từ 50,0% trong tháng 1 lên 95,5% trong tháng 2. 

- Vào cuối tháng 2, lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm trên thị trường sơ cấp đều tăng nhẹ 3,0 điểm cơ bản MoM lên 1,42%, 2,31% và 2,51%. 

Powered by Froala Editor