Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Lợi suất trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm nhẹ
  • 2024-01-12T00:00:00
  • Báo cáo trái phiếu & tiền tệ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) không hoàn thành kế hoạch phát hành quý 4 và cả năm 

- Lượng trái phiếu Chính phủ (TPCP) phát hành giảm 26,4% so với tháng trước (MoM), đạt 14,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 12 - mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022 - với tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu ở mức 68,9% (so với 86,4% trong tháng 11).   

- Do đó, KBNN chỉ hoàn thành 37,4% kế hoạch phát hành trong quý 4/2023 (130 nghìn tỷ đồng), và hoàn thành 74,6% kế hoạch cả năm 2023 (400 nghìn tỷ đồng). Trong khi đó, 59,5 nghìn tỷ đồng TPCP đáo hạn trong năm 2023, dẫn đến lượng phát hành ròng trị giá 239,0 nghìn tỷ đồng (+35,1% YoY).

Powered by Froala Editor