Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành 400 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2024
  • 2024-02-20T00:00:00
  • Báo cáo trái phiếu & tiền tệ

Nguồn cung tăng mạnh vào đầu năm

- Trong tháng 1, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chào bán 39 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) (+85,7% so với tháng trước/MoM). Trong đó, 19,5 nghìn tỷ đồng TPCP đã được phát hành thành công (+34,8% MoM). Mặc dù nguồn cung tăng mạnh tạo áp lực lên lợi suất, nhu cầu tái đầu tư cao vẫn giữ lợi suất ở mức thấp trong tháng 1 (10,6 nghìn tỷ đồng TPCP đáo hạn vào tháng 1 - mức cao nhất kể từ tháng 8/2023). Vào cuối tháng 1, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm và 15 năm trên thị trường sơ cấp lần lượt ở mức 2,28% (+8 điểm cơ bản MoM) và 2,48% (+8 điểm cơ bản MoM). 

- KBNN dự kiến phát hành 127 nghìn tỷ đồng TPCP trong quý 1/2024 và 400 nghìn tỷ đồng TPCP trong cả năm 2024 (+34,0% so với lượng đã phát hành trong năm 2023). Khối lượng phát hành trong tháng 1 đã hoàn thành 15,4% kế hoạch quý 1/2024 và 4,9% mục tiêu năm 2024 của KBNN. 

- Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trung bình ngày (GTGDTB) giảm 31,6% MoM  xuống 9,15 nghìn tỷ đồng sau khi tăng khoảng 2,2 lần vào tháng 12/2023. Nhu cầu giảm dẫn đến lợi suất cao hơn ở các kỳ hạn dài. Vào cuối tháng 1, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm và 15 năm trên thị trường thứ cấp lần lượt ở mức 2,28% (+ 5 điểm cơ bản) và 2,49% (+ 6 điểm cơ bản).

Powered by Froala Editor