Báo cáo trái phiếu tiền tệ - Đường cong lợi suất tăng song song

Báo cáo trái phiếu & tiền tệ
icon dot
2012-09-17T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Cán cân thương mại chuyển sang thâm hụt 62 triệu USD vào tháng tám sau khi xuất siêu 88 triệu USD vào tháng bảy. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng nới rông do đầu cơ làm tăng khả năng nhập khẩu vàng. Điều này có thể khiến thâm hụt thương mại tiếp tục tăng và gây áp lực lên đồng nội tệ.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: